• Tự động từ

    Đồi bại đi, hư hỏng đi
    Phản nghĩa Améliorer, amender, convertir, corriger, édifier, élever, épurer.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X