• Tự động từ

  Được ổn định
  Les règles de l'orthographe se sont stabilisées
  những qui tắc chính tả đã được ổn định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X