• Tự động từ

    Tự tử, tự sát
    Phản nghĩa Instituer, maintenir, proroger. Additionner, adjoindre, introduire. Faire, former.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X