• Tính từ

  (y học) vằn vèo
  Ulcère serpigineux
  loét vằn vèo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X