• Danh từ giống đực

  Sự siết chặt
  Serrement de main
  sự siết chặt tay, sự bắt tay
  (ngành mỏ) thành chắn trước
  serrement de coeur
  sự đau lòng
  Đồng âm Serment.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X