• Danh từ giống cái

  Khóa họp
  Les sessions de l'Assemblée Nationale
  những khóa họp Quốc hội
  Khóa thi, kỳ thi
  Session de l'examen du baccalauréat
  khóa thi tú tài
  Đồng âm Cession.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X