• Tính từ

  Liên kết giới tính
  Hérédité sex-linked
  di truyền liên kết giới tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X