• //--> </SCRIPT> </HEAD>

  <BODY BGCOLOR="9C8772" TOPMARGIN="5" MARGINHEIGHT="0" BACKGROUND="/webdict/texture.gif" LEFTMARGIN=8 MARGINWIDTH="10" onLoad="writeFirst()">

  solidariste

   Nghĩa
   • xem <a href="JavaScript:MakeLink('solidarisme','french','on')">solidarisme</a>
  • danh từ
   • người theo chủ nghĩa liên đới
  </BODY></HTML>

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X