• Tính từ

  (động vật học) (có) một guốc

  Danh từ giống đực

  (động vật học) thú một guốc
  (số nhiều) họ ngựa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X