• Danh từ giống cái

  Tính đặc thù, tính chuyên biệt
  Spécificité d'un symptôme
  tính đặc thù của một triệu chứng
  (y học) tính đặc hiệu
  Spécificité d'un médicament
  tính đặc hiệu của một vị thuốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X