• Tính từ

    (địa chất, địa lý) (như) kiểu núi lửa Xtrom-bo-li

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X