• Danh từ giống đực

  (giải phẫu) cơ trâm hầu
  Tính từ
  Muscle stylo-pharygien
  ) (giải phẫu) cơ trâm hầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X