• //--> </SCRIPT> </HEAD>

  <BODY BGCOLOR="9C8772" TOPMARGIN="5" MARGINHEIGHT="0" BACKGROUND="/webdict/texture.gif" LEFTMARGIN=8 MARGINWIDTH="10" onLoad="writeFirst()">

  subit

   Nghĩa
   • thình lình, đột ngột
    • <a href="JavaScript:MakeLink('Mort','french','on')">Mort</a> <a href="JavaScript:MakeLink('subite','french','on')">subite</a>
     chết đột ngột
  • phản nghĩa <a href="JavaScript:MakeLink('Graduel','french','on')">Graduel</a>, <a href="JavaScript:MakeLink('progressif','french','on')">progressif</a>.
  </BODY></HTML>

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X