• Danh từ giống cái

  Sự thừa kế; gia tài, di sản
  Succession testamentaire
  sự thừa kế theo di chúc
  Succession légale
  sự thừa kế theo pháp luật
  Une riche succession
  một di sản lớn
  Sự nối ngôi
  Dãy liên tiếp, loạt liên tiếp
  Une succession de maisons
  một dãy nhà liên tiếp
  (sinh vật học, sinh lý học) diễn thế
  Succession climatogène
  diễn thế do khí hậu
  Phản nghĩa Coexistence, simultanéité.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X