• Danh từ giống cái

    Nhà máy đường
    ( số nhiều) của ngọt, kẹo mứt

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X