• Danh từ giống cái

    ( hóa học) sự sunfua hóa
    (thú y học) sự xông anhiđrit sunfurơ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X