• Ngoại động từ

  Đánh giá quá mức
  On a surcoté ses efforts
  người ta đã đánh giá quá mức những cố gắng của anh ta

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X