• Danh từ giống đực

    (thực vật học) chồi gốc, tược
    (từ cũ, nghĩa cũ) con cháu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X