• Tính từ

    Secousses sussultoires
    ) (địa chất, địa lý) rung chuyển đứng (khi động đất)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X