• Tính từ

  synode
  synode
  Danh từ giống đực
  (tôn giáo) tập quyết nghị của hội nghị tôn giáo
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) giao hội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X