• Tính từ

  (ngôn ngữ học) đồng nghĩa
  Mots synonymes
  từ đồng nghĩa
  Danh từ giống đực
  (ngôn ngữ học) từ đồng nghĩa
  Phản nghĩa Antonyme, contraire.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X