• Danh từ giống đực

    Sự thúc vào nhau (toa xe) sự húc nhau (hai chuyến xe lửa)
    (y học) sự nhét gạc, sự nhồi gạc

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X