• Danh từ giống đực

    (tôn giáo, âm nhạc) bài tụng chúa
    (tôn giáo) lễ tụng chúa

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X