• Danh từ giống cái

    (giải phẫu) thái dương
    Thanh phanh (để phanh bụng bò khi mổ thịt)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X