• Ngoại động từ

  Khủng bố
  Les colonialistes ont terrorisé les révolutionnaires
  bọn thực dân đã khủng bố những nhà cách mạng
  Làm khiếp sợ
  Terroriser ses élèves
  làm cho học trò khiếp sợ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X