• Danh từ

    (y học) thầy thuốc điều trị
    (sử học) thầy tu khổ hạnh Do Thái (ở Ai Cập xưa)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X