• Danh từ giống cái

    (thực vật học) cây thục qùy hồng (cũng rose trémière)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X