• Danh từ giống đực không đổi

    (thông tục) thằng oắt, thằng nhãi
    (thân mật) áo vét rất ngắn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X