• Tính từ không đổi

  Diệt ruồi
  Papier tue-mouches
  giấy diệt ruồi
  Danh từ giống đực không đổi
  Nấm amanit (tên thông (thường))

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X