• Danh từ giống cái

    Hoa vành khăn (cây, hoa)
    Vật loe vành khăn (cốc, chao đèn...)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X