• Danh từ giống cái

    Hệ thống ống (trong một máy, một xưởng, một đàn ống)
    (từ cũ, nghĩa cũ) xưởng làm ống

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X