• Danh từ giống đực

    Người mua khoảnh rừng (để đốn)
    Công nhân đánh dấu cây để đốn (để bán)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X