• Danh từ giống đực

  (giải phẫu) buồng
  Ventricules de larynx
  buồng thanh quản
  Buồng tim, tâm thất
  Buồng não, não thất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X