• Tính từ

  Có hằn sọc (giấy)
  Papier vergé
  giấy có hằn sọc
  (từ cũ, nghĩa cũ) có sọc sợi (vải)
  étoffe vergée
  vải có sọc sợi

  Danh từ giống đực

  Giấy có hằn sọc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X