• Danh từ giống cái

  Roi
  Gậy (tượng trưng quyền của chấp hành viên tòa án...)
  (kỹ thuật) trục
  (sinh vật học, sinh lý học) dương vật
  (từ cũ, nghĩa cũ) que
  (khoa đo lường; từ cũ, nghĩa cũ) vec (đơn vị đo đạc, bằng 0, 1276 hecta)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X