• Tính từ

  Cao hứng
  Orateur verveux
  diễn giả cao hứng
  Hăng say
  Discussion verveuse
  cuộc bàn cãi hăng say
  Danh từ giống đực
  Cái lờ đánh cá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X