• Danh từ giống cái

    Phụ nữ rất mực trinh tiết
    (sử học) cô giữ lễ thần Ve-xta (cổ La Mã)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X