• Danh từ giống cái

  (sinh vật học, sinh lý học) khả năng sống
  (nghĩa bóng) khả năng đứng vững
  Viabilité d'une entreprise
  khả năng đứng vững của một xí nghiệp
  Khả năng giao thông (của đường sá)
  Công trình tiền xây dựng (ở một nơi sắp xây dựng, (như) làm đường sá...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X