• Tiêu bản:Vigne

  Danh từ giống cái
  (thực vật học) cây nho
  Ruộng nho
  Nhà trại (gần thành phố)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X