• Tính từ

  Gây nôn gây mửa
  Remède vomitif
  thuốc gây nôn
  Danh từ giống đực
  Chất gây nôn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X