• Danh từ giống đực không đổi

    Viết tắt của Vertical Take Off and Landing (máy bay lên xuống thẳng)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X