• Tính từ

    (địa chất, địa lý) (thuộc) đới
    (sinh vật học; sinh lý học) có sọc màu ngang

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X