• Kỹ thuật

  [ IGES ]

  Định chuẩn trao đổi đồ họa ban đầu [initial graphics exchange specification]
  Explanation: Một dạng thức tập tin chuẩn dành cho đồ họa máy tính do viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ ANSI hỗ trợ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X