• Kỹ thuật

    [ アイゾット衝撃値 ]

    giá trị ảnh hưởng Izod [Izod impact value]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X