• [ 相対売買 ]

  / TƯƠNG ĐỐI MẠI MÃI /

  n

  Sự mua bán thông qua thương lượng/mua bán trao đổi thương lượng
  先物の相対売買 :Trao đổi hàng hóa bán giao sau.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X