• Kinh tế

  [ 相手方 ]

  bạn hàng/đối tác [other party; adversary; opponent]
  Explanation: 相手にあたる人。先方。

  [ 相手方 ]

  bên bị bên kia kháng cáo/bên bị kháng
  Explanation: 相手にあたる人。先方。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X