• Tin học

  [ 相手先選択接続機能 ]

  mạch ảo chuyển mạch-SVC [Switched Virtual Circuit/SVC]
  Explanation: Về cơ bản, mạch ảo là đường dẫn tiền định qua mạng chuyển các gói dữ liệu. Việc xác định mạch ảo đòi hỏi định nghĩa đường dẫn mà các gói dữ liệu đi qua mạng và làm nhẹ bớt gánh nặng mà bộ định tuyến phải quyết định cho mỗi gói dữ liệu. Các mạch ảo làm tăng hiệu suất khi truyền đi xa nhưng không cần thiết khi truyền gần. SVC là mạch ảo tạm được thiết đặt khi cần (on the fly), ngược với PVC (permanent virtual circuit) được lập trình cho mạng để dùng liên tục.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X