• []

  n

  ghét (bẩn từ da dẻ)
  爪の垢: Ghét (bẩn) móng tay
  足指の間にたまる垢: ghét kẽ chân
  cặn/cáu bẩn (ở trong nước)
  耳垢: Ráy tai, dáy tai
  歯垢: Bựa răng, mảng bám răng
  乾性耳垢: dáy tai khô

  []

  n

  màu đỏ
  石炭がストーブの中で赤々と燃えている :Than đá đang nóng đỏ trong lò.
  赤々と燃えている炉 :Lò than cháy rực đỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X