• [ 赤狩り ]

  / XÍCH THÚ /

  n

  Việc truy đuổi đàn áp những người cộng sản
  赤狩りの時代 :Thời kỳ truy đuổi , đàn áp những người cộng sản.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X