• [ 赤線 ]

  / XÍCH TUYẾN /

  n

  tuyến đỏ/chốn lầu xanh
  (地図に赤線で囲んだ)荒廃地域に対する貸付の拒否 :Từ chối cho vay đối với khu vực xấu (khu vực toàn lầu xanh).
  赤線協定 :Hiệp định tuyến đỏ
  Ghi chú: cách gọi tắt của khu vực tập trung các quán ăn nhậu nhằm mục đích mãi dâm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X